Je hebt een klantgesprek. Je bent een IT-professional, consultant, project- of servicemanager, account- of relatiemanager, whatever, en jouw gesprekspartner heeft het over een nog te starten project.

Wow, daar wil jij toch wel het nodige over weten en je vraagt toestemming om wat vragen over dat project te stellen. Dat mag. Wat ga je zoal vragen?

Ter inspiratie volgt hier een vragenlijst. Stel de vragen die jij belangrijk vindt en geef blijk van jouw (commerciële) vakmanschap:

 1. Wat is het organisatiebelang voor het realiseren van dit project?

 2. Wat is uw rol in dit project?

 3. Welke (mogelijke) problemen worden met de realisatie van dit project opgelost?

 4. Wat zijn de (mogelijke) gevolgen als de problemen niet worden opgelost?

 5. Heeft u zelf een oplossing(srichting) in gedachten?

 6. Welke specifieke eisen stelt u aan een oplossing?

 7. Wie binnen uw organisatie zijn betrokken/raakt dit?

 8. Wat moet dit project opleveren voor de business?

 9. Wat betekent dit project voor IT?

 10. Wanneer verwacht u de start van het project?

 11. Wanneer verwacht u het einde van het project?

 12. Wanneer verwacht u de in productie name?

 13. Wordt overwogen om dit project uit te besteden?

 14. M.b.t. een offerte: Wat interesseert u daarin wel / niet?

 15. Naar welke garanties/zekerheden bent u op zoek?

 16. Wat geeft u het vertrouwen op succes?

 17. Welke eisen stelt u aan de nazorg?

 18. Welke locatie heeft uw voorkeur voor uitvoering van het project?

 19. Wie van uw medewerkers participeren in het project?

 20. Welke bewijzen van ons vakmanschap verwacht u in de offerte?

 21. Van welke risico’s bent ú zich bewust?

 22. Heeft uzelf een inschatting van de omvang van het project?

 23. Stelt u creativiteit in de oplossing op prijs?

 24. Aan welk budget denkt u?

 25. Uitvoering van dit project kent meerdere varianten. Welke heeft uw voorkeur?

 26. Welke herbruikbare componenten zijn beschikbaar?

 27. Welke noodzakelijke koppelingen moeten worden gerealiseerd?

 28. Welke data dient gemigreerd te worden en wie gaat dat doen?

 29. Wordt een offshoringscomponent op prijs gesteld?

 30. Wie binnen uw organisatie treden op als aanspreekpunt?

 31. Welke activiteiten doet u zelf binnen uw eigen organisatie?

 32. Hoe is de implementatie geregeld?

 33. Welke opleidingen voorziet u voor gebruikers/ontwikkelaars?

 34. Zijn er acceptatiecriteria?

 35. Hoe is het acceptatietesttraject geregeld?

 36. Hoe is de interne communicatie geregeld? (Wie wat?)

 37. Wanneer verwacht u een besluit over de leverancierskeuze?

 38. Welke gunningscriteria wegen het zwaarst?

 39. Wie zijn allemaal betrokken in de keuze van de leverancier?

 40. Welke criteria stelde u voor het opstellen van de shortlist?

 41. Waarom de offerteaanvraag ook bij ons?

 42. Bij welke leveranciers legde u deze offerteaanvraag ook neer?

 43. Wat zijn belangrijke gunnings-/selectiecriteria?

 44. Wie neemt de beslissing aan wie wordt uitbesteed?

 45. Hoe groot acht u onze kans op dit project?

 46. …(Jij weet er zelf ook vast nog wel enkele).