“INKOOP BEGRIJPEN”

Onder het motto ‘nee heb ik, ja kan ik krijgen’ heb ik óók jou via LinkedIn benaderd met een vraag om hulp/input. Wat ik op LinkedIn begreep ben jij een CPO of inkoper bij een commerciële organisatie met veel ervaring op inkoop/procurement.

Op dit moment ontwikkel ik een workshop “Inkoop begrijpen”, waarbij ik inmiddels twijfel, gelet op de reacties vanuit procurement of een titel als “Elkaar begrijpen’ wellicht beter de lading dekt.

De doorsnee commerciant heeft over het algemeen een compleet verkeerd beeld van ‘de overkant’, ofwel inkoop. Net zoals veel professionals/consultants helaas een foute indruk hebben van verkoop.

Zo is de doorsnee commerciant van mening dat inkoop maar één doel heeft: “Zo goedkoop mogelijk inkopen”. Inmiddels maakte ik kennis met bijvoorbeeld het Kraljic model, een theorie voor een inkoopstrategie, hetgeen mij een positiever beeld schetste van procurement.

Doel van de workshop is om zowel de in- als de externe inkoop-verkoop relatie dichte bij elkaar te brengen door wederzijds begrip, met als resultaat betere resultaten, zowel voor inkoop als voor verkoop.

Over het vak ‘Verkopen’ (of liever zoals ik het omschrijf ‘laten kopen’), weet ik genoeg, hoewel ook ik nog dagelijks leer. Inzake inkopen hoop ik op enkele tips van jou, teneinde jou en jouw collega’s beter te begrijpen.

Mijn vraag aan jou: Wat moet verkoop beter begrijpen? Waar moet aandacht aan worden besteed in de workshop. Zou jij bereid zijn om daarover met mij enkele minuten telefonisch te sparren? Wellicht een keer onderweg handsfree vanuit de auto tussen 17:00 en 18:00 uur. Mijn nummer is eenvoudig te onthouden: 06 50 811 811.

Meer weten: Lees Over mij en/of mijn LinkedIn profiel .

Reageren met tips/suggesties? Dat zou ik buitengewoon op prijs stellen:
e-mail 
jetse@offersbusiness.nl of reageer hieronder.